Eoin Ducrot // Solo Violin Recital

Eoin Ducrot // Solo Violin Recital

Date: 4th June 2016
Time: Saturday 4 June @ 1:10pm
Venue: Curtis Auditorium, MTU Cork School of Music
Cost:Free

© MTU Arts Office | web development by Granite Digital